Zuiderkerk Bussum

 


Heimwee naar de Zuiderkerk in Bussum

Nostalgische beelden van een
gesloopt gebouw

 

 

Is de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Bussum door vergrijzing samen gegaan met de CGK van Huizen, ook de Synodaal
Gereformeerde Kerk had te maken met krimp.
Het SOW-proces (PKN) kreeg in de negentiger jaren van de vorige eeuw steeds meer
gestalte en concentreerde zich op drie kerkgebouwen: Wilhelminakerk,
de Spieghelkerk en deVerlosserkerk.
Dat betekende o.a. afstoting van de Zuiderkerk aan de Ceintuurbaan.  

Dit gebouw werd in het midden van de vijftiger
jaren gebouwd en in 2003 gesloopt


Pinkstermaandag 1983

Met hartelijk dank aan Frans Kievit en Yke
Vuyk, die deze foto’s belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

 
In 1958
was er een kleuterschool in de zalen van de kerk gevestigd.
 

Wie herkent zichzelf?

   
   
2 juni
1984 met een nog jonge dominee Pouwels

Op de voorgrond zien we de RK aan de Laarderweg,
verderop aan de Ceintuurbaan de Zuiderkerk en de Verlosserkerk.

links
de situatie op 6 juli 1979  en rechts het najaar van 2005 via Google
Earth