CGK Franeker Virtueel

Virtuele reconstructie van de CGK Franeker in 3d.

De kerk werd gebouwd aan de Zuiderkade 31 te Franeker in 1925. Volgens oude kranten uit die tijd zou op die plek eerst een pakhuis hebben gestaan. De Zuiderkade was een belangrijke aanlegplaats voor vrachtschepen. Helaas zijn er geen oorspronkelijke bouwtekeningen bekend, zodat de kerk is gereproduceerd op basis van recente foto’s. Het Dekker orgel is gebaseerd op dia’s uit 1975.


Naast de kerk aan de Hofstrastraat is een kantoorgebouw gelegen (vroeger ook een pakhuis en gebouwd in circa 1903). Nu (2012) zien we tussen het café aan de Schilcampen en dit pand een wat nieuwer pand (heel goed is te zien dat het patroon van het metselwerk moderner is en ook de steen zelf), vermoedelijk op de plek waar vroeger een soort aan- en afvoerweggetje heeft gelopen tot aan de Vossegatsteeg. De huizen aan de Schilcampen waren er volgens een kaart van 1649 toen ook al, hoewel duidelijk is te zien dat de huidige bebouwing hooguit honderdvijftig jaar oud is.
Kennelijk is er op oude fundamenten gebouwd, maar ik geef mijn mening graag voor een betere.


Er wordt van tijd tot tijd iets aan het gebouw toegevoegd wat hier dan weer wordt gepubliceerd. 

In 1927 werd het
A.S.J. Dekker orgel geplaatst met 6 stemmen. In de 80-er jaren van de
20ste eeuw werd het orgel ontmanteld en vervangen door een orgel met
sleepladen door de Firma Haarsma uit Drachten. Het is toen meteen met
enkele stemmen uitgebreid en werd een deel van het oude  pijpwerk gebruikt. Helaas is de intonatie van de Viola di Gamba 8′ gelijk gebleven met als gevolg dat de toon nogal hard (als een prestant 4′) wordt en het strijkende effect verloren gaat naarmate de toon omhoog gaat. De maten van dit register zijn bij mij onbekend en het zou goed kunnen dat de mensuur wat groter wordt omdat het instrument gemeentezang begeleiding als hoofdtaak heeft / had. Dan is dat harde karakter vooral na g’ met intonatie nauwelijks te verbeteren.

Op deze pagina vindt u een fotoserie en een filmpje van het resultaat

Versie met orgel