Het orgel in de PRINSESSEKERK    Amsterdam


docu0960a.jpg (50669 bytes)


docu0958b.jpg (264589 bytes)

Voor mij de eerste keer op zo’n groot
orgel (foto’s (dia’s) uit 1976)

 

Door mijn
contacten metDub
de Vries
belandden we bij een concert van
Klaas Jan Mulder in de voormalige Prinsessekerk
in Amsterdam-Oud West.

Goede
contacten daar resulteerden in het mogen
bespelen van het mysterieuze Steinmeyer orgel,
dat helaas na de sloop van het gebouw nergens
meer een eerbiedwaardige plaats heeft gekregen.
 


   
In deze
kerk was de vader van Rob en Louis
van Dijk
jarenlang koster.

Louis kan
daar smakelijk van vertellen.

Hij kreeg
er orgelles van Piet
van Egmond
 en
als tegenprestatie begeleidde Louis het koor van
Piet op de piano.


   
 
     


           


docu0953b.jpg (107754 bytes)

De vrouw van de koster
houdt een oogje in het zeil

docu0954b.jpg (190848 bytes)
Dub de Vries

docu0957b.jpg (362206 bytes)
 

docu0955c.jpg (15929 bytes)
 

docu0955a.jpg (261751 bytes)
 

docu0959b.jpg (276085 bytes)
 

docu0960b.jpg (287601 bytes)
 
 
 
 


Steinmeyer-orgel,
Prinsessekerk
 /
Amsterdam


Bouwer: fa.
G.F. Steinmeyer & Co

Oplevering: 1924 


 

Dit orgel behoorde tot 1982
tot de belangrijkste Steinmeyer-orgels van
Nederland, samen met de kleinere instrumenten
van de Clemenskerk te Hilversum en de
Adventskerk te Alphen aan den Rijn (beide uit
1923). In 1951 voert P.C. Bik enkele
dispositiewijzigingen uit. Daarna krijgt het
instrument grote bekendheid door de bespelingen
(en opnamen) door Piet van Egmond. In 1982 wordt
het instrument gedemonteerd en de kerk gesloopt.
Intussen (2008) worden delen weer opgebouwd zij
het niet meer in een kerk…

Foto:
Teus den Toom

 

Manuaal I
Roergedekt 16′
Prestant 8′
Gemshoorn 8′
Gedekt 8′
Octaaf 4′
Roerfluit 4′
Nasart 2 2/3′
Mixtuur IV
Trompet 8′
Vox Humana 8′

Manuaal II
Vioolprestant 8′
holpijp 8′
liefelyk gedekt 8′
Violon 8′
Fugara 4′
Zachte fluit 4′
Kwint 2 2/3′
Fluit 2′
Terts 1 3/5′
Scherp III
Klarinet 8′
Manuaal III
Stilgedekt 16′
Fluitprestant 8′
Bourdon 8′
Salicet 8′
Vox Coelestis 8′
Quintadeen 8′
Prestant 4′
Gemshoorn 4′
Piccolo 2′
Quintfluit 1 1/3′
Cornet –
Mixtuur 2 2/3′
Hobo 8′
 
  Pedaal
Kontrabas 16′
Subbas 16′
Zachte bas 16′ tr
Octaaf bas 8′
Gedekt bas 8′
Octaaf 4′
Bazuin 16′

Werktuiglijke registers
koppeling I-II
koppeling I-III
koppeling II-III
koppeling Ped-I
koppeling Ped-II
koppeling Ped-III
koppeling I-II 4′
koppeling I-III 4′
koppeling II-II 16′
koppeling II-II 4′
koppeling II-III 4′
koppeling III-III 16′
koppeling III-III 4′
tremulant I
tremulant II
tremulant III
zwelkast Vox Humana
zwelkast II
zwelkast III
generaal crescendo
vaste combinaties P; M.F.; O; F; FF

Manuaalomvang C-a3
Pedaalomvang C-f1

 

 
 
           
           
Voor foto materiaal en
teksten aangaande kerk en orgel van de
prinsessebuurt houd ik me gaarne aanbevolen:
mailto: info@armisoft