Prinsessekerk Amsterdam

Het orgel in de PRINSESSEKERK    Amsterdam


docu0960a.jpg (50669 bytes)


docu0958b.jpg (264589 bytes)

Voor mij de eerste keer op zo’n groot
orgel (foto’s (dia’s) uit 1976)

7

Door mijn
contacten met Dub
de Vries
belandden we bij een concert van Klaas Jan Mulder in de voormalige Prinsessekerk in Amsterdam-Oud West.

Goede contacten daar resulteerden in het mogen bespelen van het mysterieuze Steinmeyer orgel,
dat helaas na de sloop van het gebouw nergens meer een eerbiedwaardige plaats heeft gekregen.
 


In deze kerk was de vader van Rob en Louis van Dijk
jarenlang koster.

Louis kan daar smakelijk van vertellen.

Hij kreeg
er orgelles van Piet
van Egmond
 en
als tegenprestatie begeleidde Louis het koor van Piet op de piano.

docu0953b.jpg (107754 bytes)

De vrouw van de koster
houdt een oogje in het zeil

docu0954b.jpg (190848 bytes)
Dub de Vries

docu0957b.jpg (362206 bytes)

docu0955c.jpg (15929 bytes)

docu0955a.jpg (261751 bytes)

docu0959b.jpg (276085 bytes)

docu0960b.jpg (287601 bytes)


Steinmeyer-orgel,
Prinsessekerk
 /
Amsterdam


Bouwer: fa.
G.F. Steinmeyer & Co

Oplevering: 1924 

Dit orgel behoorde tot 1982 tot de belangrijkste Steinmeyer-orgels van Nederland, samen met de kleinere instrumenten van de Clemenskerk te Hilversum (nu Bussum, Koepelkerk) en de Adventskerk te Alphen aan den Rijn (beide uit 1923).
In 1951 voert P.C. Bik enkele dispositiewijzigingen uit. Daarna krijgt het instrument grote bekendheid door de bespelingen (en opnamen) door Piet van Egmond. In 1982 wordt het instrument gedemonteerd en de kerk gesloopt.
Intussen (2008) worden delen weer opgebouwd zij het niet meer in een kerk…

Foto:
Teus den Toom

Manuaal I
Roergedekt 16′
Prestant 8′
Gemshoorn 8′
Gedekt 8′
Octaaf 4′
Roerfluit 4′
Nasart 2 2/3′
Mixtuur IV
Trompet 8′
Vox Humana 8′

Manuaal II
Vioolprestant 8′
holpijp 8′
liefelyk gedekt 8′
Violon 8′
Fugara 4′
Zachte fluit 4′
Kwint 2 2/3′
Fluit 2′
Terts 1 3/5′
Scherp III
Klarinet 8′
Manuaal III
Stilgedekt 16′
Fluitprestant 8′
Bourdon 8′
Salicet 8′
Vox Coelestis 8′
Quintadeen 8′
Prestant 4′
Gemshoorn 4′
Piccolo 2′
Quintfluit 1 1/3′
Cornet –
Mixtuur 2 2/3′
Hobo 8′
Pedaal
Kontrabas 16′
Subbas 16′
Zachte bas 16′ tr
Octaaf bas 8′
Gedekt bas 8′
Octaaf 4′
Bazuin 16′

Werktuiglijke registers
koppeling I-II
koppeling I-III
koppeling II-III
koppeling Ped-I
koppeling Ped-II
koppeling Ped-III
koppeling I-II 4′
koppeling I-III 4′
koppeling II-II 16′
koppeling II-II 4′
koppeling II-III 4′
koppeling III-III 16′
koppeling III-III 4′
tremulant I
tremulant II
tremulant III
zwelkast Vox Humana
zwelkast II
zwelkast III
generaal crescendo
vaste combinaties P; M.F.; O; F; FF

Manuaalomvang C-a3
Pedaalomvang C-f1


mailto: info @ armisoft.nl