Nieuwe pagina 1


Heimwee naar de Zuiderkerk in Bussum

Nostalgische beelden van een
gesloopt gebouw

svp even geduld bij het laden.

 

Is de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Bussum
 door
vergrijzing samen gegaan met de CGK vanHuizen,
ook de Synodaal Gereformeerde Kerk had te maken met krimp. Het SOW
proces (PKN) kreeg in de negentiger jaren van de vorige eeuw steeds
meer gestalte en concentreerde zich op drie kerkgebouwen: Wilhelminakerk,
de Spieghelkerk en
deVerlosserkerk.
Dat betekende o.a. afstoting van de Zuiderkerk aan de Ceintuurbaan
.
  

Dit gebouw werd in het midden van de vijftiger
jaren gebouwd en in 2003 gesloopt


Pinstermaandag 1983

Met hartelijk dank aan Frans Kievit en Yke
Vuyk, die deze foto’s belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

 
In 1958
was er een kleuterschool in de zalen van de kerk gevestigd.

Wie herkent zichzelf?

   
   
2 juni
1984 met een nog jonge dominee Pouwels

Op de voorgrond zien we de RK aan de Laarderweg,
verderop aan de Ceintuurbaan de Zuiderkerk en de Verlosserkerk.

links
de situatie op 6 juli 1979  en rechts het najaar van 2005 via Google
Earth