CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK BUSSUM

Laatste nieuws over het kerkgebouw aan de
Iepenlaan in Bussum
    09-08-2011 Reformatorisch Dagblad

BUSSUM – Het vroegere kerkgebouw van de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Bussum wordt verbouwd tot
woonhuis. Over
twee weken betrekken het Bussumse PvdA-raadslid Groten en haar
man het karakteristieke pand. Foto RD, Henk Visscher

Eens een florerende gemeente
met meer dan 600 leden in de zestiger jaren. Door vergrijzing, secularisatie en een dure
woonomgeving voor jonge gezinnen ging het ledental snel naar beneden. Het zijn de jonge
gezinnen, die het kader moeten leveren voor de voortgang in de gemeente. Hier heeft de
jeugd letterlijk de toekomst. Zonder die jeugd is het gedaan. In de krant staat steeds dat
er  geen ouderlingen en diakenen gevonden konden worden. Dat is enerzijds waar, maar het
perspectief om goed gemeente te zijn begon ook steeds meer te ontbreken: Zondagsschool
opgeheven, want er waren nauwelijks kinderen.

Een levende gemeente komt zondags bijeen, heeft
activiteiten door de week: gebedskring, bezoekerskring, vrouwenvereniging, knutselclub,
commissie van beheer en niet te vergeten jeugdverenigingen 12 – 16, 16+, bijbelkringen enz
De gemeente van Bussum moest dat allemaal ontberen door toenemende vergrijzing. Een dan
(nog) zittende kerkenraad kan dan niet veel anders dan aansluiting zoeken bij een
zustergemeente; in ons geval
Huizen
.
   

Het prachtige orgel is nog te
beluisteren

 

KRANTEBERICHTEN

G & E   3 juli 2003


Kerkje Iepenlaan Bussum gaat dicht

BUSSUM – De kerk van de Christelijk Gereformeerde gemeente aan de Iepenlaan 6 in
Bussum gaat noodgedwongen dicht. Het kerkgenootschap heeft niet voldoende diakenen en
ouderlingen meer om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. De kerk heeft daarom
aansluiting gezocht bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Huizen. Volgend jaar gaan de
Bussumse kerkgangers in het gebouw aan Bakboord in Huizen ter kerke.

A. Miedema, scriba van de Christelijke Gereformeerde Kerk Bussum: ,,Het is een emotionele, hele zware beslissing geweest. Er zijn mensen die al zeventig jaar naar onze kerk lopen. De kerk wordt steeds
kleiner. We hebben niet voldoende ambtsdragers meer en er is ook onvoldoende aanvulling
vanuit de jeugd. De diensten op zondagochtend worden door gemiddeld zo’n vijftig personen
bezocht, de avonddienst door circa 35 gemeenteleden.”

Samenwerking met (opgaan in) de Christelijk Gereformeerde Kerk in Huizen lag voor de hand. Miedema: ,,We hadden al een goed contact met de kerk in Huizen. In wezen zijn we volkomen identiek met Huizen,
maar daar is nog wel voldoende doorstroming en een evenwichtige opbouw. Het was de bedoeling dat we naast de kerk in Huizen onze preekplaats in Bussum nog zo lang mogelijk open zouden houden, maar we zijn ingehaald door de tijd. We worden een nieuwe gemeente, samen met Huizen.”

Miedema heeft nog geen idee wat er met het kerkgebouw aan de Iepenlaan gaat gebeuren. Het
gebouw, dat dateert uit 1926, is eigendom van de kerkgemeente. Miedema: ,,De toekomst van
het kerkgebouw in Bussum is nog onduidelijk, maar wat er met de Vredekerk en Vituskerk is
gebeurd (verbouwing tot appartementen – red.) ligt volgens mij niet voor de hand.”

 dinsdag, 03-06-2003

 

G & E   8 december 2004

Buurt pal voor kerkje Iepenlaan

BUSSUM – Wat gaat er gebeuren met het pittoreske kerkje aan de Iepenlaan 6 in Bussum? Het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Gemeente, dat ruim een jaar heeft leeggestaan, is verkocht aan een (nog) onbekende koper. Deze zou plannen hebben om er appartementen voor gehandicapten in te vestigen.

Bewoners van de Iepenlaan trekken nu al aan de bel. Ze willen voorkomen dat het beeldbepalende pand
plus de twee majestueuze eikenbomen die er naast staan, door een grondige verbouwing wordt
aangetast.

Iepenlaanbewoner André van Arnhem benadrukt dat de buurt er niets op tegen heeft dat het kerkgebouwtje, dat dateert uit 1895, straks voor huisvesting van gehandicapten wordt gebruikt.

Maar dan moet het kerkje wel de uitstraling houden die het nu heeft. ,,En daarover krijgen we van de gemeente tegenstrijdige berichten. We kregen iets te horen in de trend van ‘misschien komt er wel een verdieping bovenop.'”

Maar aan de andere kant zou een van de gemeentelijke uitgangspunten zijn dat er niets wezenlijks aan de kerk mag worden veranderd. De buurt wil op korte termijn van de gemeente en de stedenbouwkundige weten wat de plannen zijn voor het kerkje en wat er eigenlijk mag.

Voor huisvesting van gehandicapten hoeft het bestemmingsplan
waarschijnlijk niet gewijzigd te worden. Op het pand rust nu de bestemming bijzondere
doeleinden.Parkeerdruk

De
buurtbewoners willen ook weten of de verbouwing/verkoop consequentie heeft voor de
verkeers- en parkeerdruk in het laantje. De Iepenlaan ligt in een 30km/zone.

Over de gehele breedte van het kerkterrein geldt een parkeerverbod ten behoeve van ladende en lossende vrachtwagens voor drukkerij ‘De Cirkel’, die pal naast de kerk zit. En dan weet de buurt nog niet eens wat de uitwerking zal zijn van de plannen om wonen, werken en cultuur te realiseren op het Bensdorp-terrein.

A. Miedema, scriba van de Christelijk Gereformeerde Kerk Bussum, verwijst voor nadere informatie door naar de gemeente. ,,Er is een voorlopig koopcontract getekend. Ik zou niet weten waar buurtbewoners zich zorgen om zouden moeten maken.”

Het kerkgenootschap had vorig jaar niet voldoende diakenen en ouderlingen meer om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Daarom is aansluiting gezocht van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Huizen. De Bussumse kerkgangers gaan nu in het kerkgebouw aan het Bakboord in Huizen.

Tom
Scherder

woensdag
08 december 2004 

G & E 11 december
2004

Monumentenstatus moet kerkje redden

BUSSUM – Bewoners van de Iepenlaan in Bussum hebben bij de
gemeente een monumentenstatus aangevraagd voor het kerkje aan de Iepenlaan 6. Door aan het
kerkje een beschermde status toe te kennen, hopen zij te voorkomen dat het karakteristieke
gebouw, dat dateert van het einde van de negentiende eeuw, wordt gesloopt.

De buurtbewoners zullen zich tot het uiterste verzetten tegen de sloop, aldus woordvoerder André van Arnhem. Zij menen dat het straatbeeld onomkeerbaar wordt aangetast als het kerkje plaatst maakt voor appartementen. Wat er op dat gebied mogelijk is, hangt af van de gemeente Bussum. Die is bezig te formuleren wat er ruimtelijk wel en niet mag met de kerk.

Het kerkje is door de Christelijke Gereformeerde Kerk verkocht aan de stichting Philadelphia. Die wil er twaalf appartementen voor geestelijk gehandicapten in vestigen. De bewoners hebben daar in principe niets tegen, maar vrezen dat de ingrijpende verbouwing uitloopt op bijna totale sloop. Het grootste deel van de kerk en de achterliggende gebouwen zouden verdwijnen Alleen de voorgevel en de toren van het gebouw zouden blijven staan. A. Prins, woordvoerder van Philadelphia, wil nog niet zover gaan dat de kerk in zijn totaliteit wordt afgebroken, maar sloop van de kerk wordt door A. Sikking van het kerkbestuur wel
bevestigd. De buurt heeft volgende week een onderhoud met Philadelphia over de toekomst van het kerkje.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft D66-raadslid Mimy Sluiter vragen gesteld over de
ontwikkelingen rond het kerkje. Zij vroeg het college om de raad actief te informeren. In overleg met burgemeester Schoenmaker en voorzitter van de commissie ruimte Jeanette Wolters is besloten dat wethouder Arie Gouka komende woensdag in de raadscommisie ruimte informatie verstrekt over de ontwikkelingen rond het kerkje aan de Iepenlaan.

 zaterdag 11 december 2004   

 

G & E 12 mei 2006


Philadelphia blaast plan kerkje af

 

Verrast buurtcomité blijft alert

 Door Tom Scherder

Bussum – De zorginstelling Philadelphia ziet af van de bouw
van zeventien appartementen voor geestelijk gehandicapten en hun begeleiders in het kerkje
aan de Iepenlaan 6 in Bussum. Het oude kerkgebouw, dat de stichting voor 485.000 euro
(k.k) van de Christelijke Gereformeerde Gemeente had gekocht, gaat met onmiddellijke
ingang in de verkoop. Dat heeft een woordvoerder van Philadelphia tijdens een bijeenkomst
in het Bussumse gemeentehuis laten weten.

 

Philadelphia ziet van de plannen af omdat het
kerkgebouw feitelijk te klein is. Om het rendabel te krijgen zouden er minimaal zeventien
geestelijk gehandicapten in gehuisvest moeten worden en dat is niet mogelijk. Bovendien
heeft Philadelphia door anderhalf jaar leegstand al renteverlies geleden en krijgt de
stichting te maken met nieuwe wetgeving.

De Monumentencommissie in Bussum had aangegeven dat buiten de
bestaande massa niet gebouw zou mogen worden. Het afhaken van Philadelphia zien de
buurtbewoners, die anderhalf jaar tegen de verbouwing van het pittoreske kerkje ageerden,
als een overwinning. André van Arnhem, woordvoerder van het buurtcomité ‘Iepenlaan
6’: ”Wij denken dat zeker heeft meegespeeld at wij herhaaldelijk hebben
aangegeven tot aan de Raad van State te zullen procederen tegen de wijziging van het
bestemmingsplan den de sloop- en bouwvergunning.”

De buurt had op zich niets tegen verbouwplannen, maar die moesten
niet te massaal zijn en mochten het huidige beeld van de kerk geen geweld aandoen. Als het
plan te groot zou worden, zou dit ook weer veel extra verkeer kunnen aantrekken.

De buurtbewoners hebben een feestelijk glaasje gedronken op het
besluit van Philadelphia, maar blijven alert. ”Wij weten immers niet wat er straks
terugkomt in de kerk. Wij zijn dus terug bij af, niet uit de gevarenzone en het wachten is
op een nieuwe koper. Wethouder Arie Gouka heeft ons wel toegezegd dat wij in het
allerprilste stadium worden uitgenodigd indien zich nieuwe potentiële gegadigden melden.
Ik weet dat er in ieder geval interesse is van iemand die in het kerkje een atelier annex
expositieruimte wil inrichten. Wellicht is het ook een idee om de herontwikkeling van het
kerkje te betrekken bij het Bensdorp-plan. Daarin is cultuur ook een belangrijk
element.”

De gemeente Bussum gaat in ieder geval akkoord met een toekomstige
wijziging van bestaande bestemming (maatschappelijke doeleinden) naar wonen. Daarbij geldt
dan wel de voorwaarde dat de karakteristieke voorgevel behouden blijft.

Om te voorkomen dat de kerk door Philadelphia zou worden gesloopt,
vroegen bewoners in december 2004 bij de gemeente de monumentenstatus aan.

Bussum wees dit verzoek echter af omdat aan drie eisen niet werd
voldaan: de kerk vertegenwoordigt geen speciale bouwstroming, er heeft nooit een bekend
iemand gewerkt of gewoond en de kerk is ook niet door een bekend architect ontworpen.

De Christelijke Gereformeerde Gemeente verkocht de kerk omdat er niet
meer voldoende ouderlingen en diakenen waren om zelfstandig te functioneren. Men vond
aansluiting in Huizen.

Vrijdag 12 mei 2006

 

Van Berkel koopt  pand van
Philadelphia aan

Iepenlaan 6 in Bussum 

 

(G &
E  29 september 2006
)

Kerkje  wordt  in

oude  luister  hersteld 

 

Bussum
Theo van Berkel, directeur van de Van Berkel Groep, één van de grootste landelijke
ondernemingen in de schoonmaakbranche, heeft het kerkje aan de Iepenlaan 6 gekocht van
zorginstelling Philadelphia. Van Berkel wil het kerkje, dat dateert van het einde van de
negentiende eeuw, in oude glorie herstellen. Behalve het gebouw zal ook het terrein dat
bij de kerk hoort en nu een wat
     


verwaarloosde indruk maakt, een opknapbeurt krijgen met een mooi hekwerk en
hagen. Van Berkel is niet van plan om in het oude kerkgebouw
appartementen te vestigen. Mogelijk dat er een kantoor in komt, maar ook dat is nog lang
niet zeker. Volgens Van Berkel gaat het gebouw er in ieder geval op vooruit. “De
buurt mag blij zijn da tik het heb gekocht.”
 


Buurtbewoners maakten zich al weer grote zorgen over de  toekomst van het kerkje. Dat
deden ze enkele jaren terug ook toen de Christelijke Gereformeerde Kerk het pand verkocht
aan Philadelphia en met de gemeenteleden introk in de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Huizen. Philadelphia wilde in het pand zeventien appartementen voor geestelijk
gehandicapten vestigen. De bewoners, die zich verenigden in Het comité Iepenlaan 6, waren
bang dat het bouwplan zou leiden tot sloop. Om dat te voorkomen vroegen zij voor het
kerkje de monumentenstatus aan. Deze werd geweigerd, maar bepaald werd wel dat de
voorgevel als beeldbepalend element gehandhaafd moest blijven. 

Begin
dit jaar zag Philadelphia af van de bouw van de appartementen. Het kerkgebouw was
feitelijk te klein voor de plannen. Het kerkje, dat de stichting voor 485.000 euro had
gekocht, ging weer in de verkoop. Uit gegevens van het kadaster blijkt dat van Berkel er
625.000 euro voor heeft betaald. 

    Buurtbewoners
wilden woensdag in de raadscommissie ruimte opheldering van wethouder Arie Gouka over de
verkoop. Zij waren daar bij toeval achtergekomen en niet door de gemeente geïnformeerd,
terwijl dat wel was afgesproken.

Dat kan ook moeilijk, want Gouka zei in het
geheel niet op de hoogte te zijn van de verkoop van het kerkje en eventuele
ontwikkelingsplannen.

Op het pand rust nu de bestemming maatschappelijke doeleinden en kerk, maar in het
nieuwe ontwerpbestemmingsplan Het Spiegel is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Buurtbewoner Roelf Schrik is blij met de goede intenties van Van Berkel. Hij ziet de
toekomstige ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Nooit gedacht dat dit gebouw zo snel zoveel eigenaren zou hebben – binnen
6 jaar. Theo van Berkel verhuurde het ter gelegenheid van de tentoonstelling
over de televisiestudio in Bussum aan de Historische Kring. Niet lang daarna
werd het pand verkocht aan de stichting Koningskinderen, die het voordat het
betrokken werd alweer in de verkoop deed. De bestemming wordt nu woonhuis.
We hopen dat de toekomstige bewoners er lang en met veel plezier mogen
wonen.

Bussums raadslid
koopt

kerkje aan de Iepenlaan

(G &
E  28 juli 2010
)Klik op de foto voor betere
leesbaarheid

Vroegere
CGK Bussum nu woning

 

09-08-2011 21:45


Het vroegere kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk in Bussum.
Het vroegere kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Bussum wordt verbouwd tot woonhuis. Over twee weken zal het pand opnieuw in gebruik worden genomen.
Jarenlang was onduidelijk welke bestemming het kerkje aan de Iepenlaan 6 zou krijgen.

Het voormalige bedehuis is in 1892 gebouwd (al wordt ook het jaartal 1891 wel genoemd). Tot 1929 was het in gebruik bij de gereformeerde kerk. Toen deze in 1929 verhuisde naar de grotere Wilheminakerk kwam het gebouw in handen van de christelijke gereformeerde kerk in Bussum. Die kwam er samen tot 31 december 2003, de datum waarop de deuren van de kerk werden gesloten.Het grootste deel van de Bussumse cgk werd lid in Huizen (waarmee de gemeente per 1 januari 2004 samenging), een kleiner deel in Naarden. De foto’s van de predikanten die Bussum hebben gediend, hangen nu in de kerkenraadskamer van de cgk te Huizen.

Het Bussumse kerkgebouw kwam vervolgens in handen van Philadelphia. Deze stichting had het voornemen om in het pand zeventien appartementen voor verstandelijk gehandicapten te vestigen.
Toen buurtbewoners hier lucht van kregen, sloegen zij de handen ineen. Om sloop te voorkomen, vroegen zij, verenigd in het comité Iepenlaan 6, de monumentenstatus voor het kerkje aan. Dit werd geweigerd. Wel werd bepaald dat de karakteristieke voorgevel gehandhaafd moest blijven.

In september 2006 verkocht Philadelphia het pand aan de Van Berkel Groep, een onderneming in de schoonmaakbranche. Ook van de plannen van Van Berkel kwam evenwel niets terecht.

In juli 2010 meldde de regionale Gooi en Eemlander dat het Bussumse PvdA-raadslid E. T. M. Groten en haar man de vroegere kerk hadden gekocht. Inmiddels is de verbouwing bijna afgerond, meldt de nieuwe eigenares desgevraagd.
Over twee weken zal het echtpaar Groten de ‘kerkwoning’ betrekken.

 

IepenlnHistKring.jpg (213829 bytes)

Voor een grotere foto van het linker deel,
klik hier;

voor een grotere foto van het rechterdeel,
klik hier.

mailto: info@armisoft.nl