CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK

FRANEKER
 


Meisjesvereniging 1941 (klik op de foto)


Knapenvereniging  (klik op de foto)

 Bejaardenreisjes
1970 – 1974
 

1970 –
Norg

1971 –
Appelscha en Beetsterzwaag

1972 –
Gaasterland

1973
– afscheid van ds v Mulligen en etentje in Steenwijk

1974 –
Gaasterland
 
   
Wie zien we daar?

Jan Roode, Barend van Amerongen, Klaas Lodewijk, Duurt en
Adrie Offinga, Pier Hamstra, Gjalt en Co Miedema, Klaas de Boer, fam
Koudenburg, Jelle Nijdam, fam Andringa, fam Folkert en Hieke Draaisma, fam Tjerk en Dora
de Boer, Johan Nijdam, ds en mv van Mulligen, Tiny Draaisma, fam Foeke en Tjerkje Wynia,
fam van Hijum, mv Brander, Berend Terluin, Djoke Bouma, Djoke Gercama, Tine
Gercama e.v.a.
Het Orgel

 

 

Reisje Franeker – Eernewoude rond 2000

 


 

 

Aanvullingen / verbeteringen zijn meer dan welkom

mailto:
info@armisoft.nl