CGK Franeker gemeente

Wordt nog aan gewerkt

 

CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK

FRANEKER


Meisjesvereniging 1941 (klik op de foto)


Knapenvereniging  (klik op de foto)

 Bejaardenreisjes
1970 – 1974

 
 
Wie zien we daar? 

Jan Roode, Barend van Amerongen, Klaas Lodewijk, Duurt en
Adrie Offinga, Pier Hamstra, Gjalt en Co Miedema, Klaas de Boer, fam
Koudenburg, Jelle Nijdam, fam Andringa, fam Folkert en Hieke Draaisma, fam Tjerk en Dora
de Boer, Johan Nijdam, ds en mv van Mulligen, fam Foeke en Tjerkje Wynia,
fam van Hijum, mv Brander, Berend Terluin, Djoke Bouma, Djoke Gercama, Tine
Gercama e.v.a.
Het Orgel

 

Reisje Franeker – Eernewoude rond 2000

(downloaden, opslaan als..)

Aanvullingen / verbeteringen zijn meer dan welkom

mailto:
info@armisoft.nl